کمترین: 
3777.6
بیشترین: 
3777.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3777.6
زمان: 
1/14 09:10
قیمت دلار امروز 14 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 14 فروردین 1397 , 3777.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":3777.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398