کمترین: 
1329.32
بیشترین: 
1342.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1331.07
زمان: 
1/14 23:55
قیمت اونس طلا امروز 14 فروردین 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 14 فروردین 1397 , 1331.07 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398