کمترین: 
691250
بیشترین: 
692750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
692750
زمان: 
1/13 22:30
قیمت آبشده نقدی امروز 13 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 13 فروردین 1397 , 692750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/13 20:05","price":691250},{"date":"1397/01/13 22:05","price":692250},{"date":"1397/01/13 22:30","price":692750}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398