کمترین: 
726900
بیشترین: 
730000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
730000
زمان: 
1/13 22:30
قیمت طلای متفرقه امروز 13 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 13 فروردین 1397 , 730000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/13 20:05","price":726900},{"date":"1397/01/13 22:05","price":729000},{"date":"1397/01/13 22:30","price":730000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398