کمترین: 
12612
بیشترین: 
12789
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12789
زمان: 
1/13 16:50
قیمت دینار بحرین امروز 13 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 13 فروردین 1397 , 12789 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/13 10:10","price":12612},{"date":"1397/01/13 16:50","price":12789}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398