کمترین: 
1325.03
بیشترین: 
1344.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1341.15
زمان: 
1/13 23:55
قیمت اونس طلا امروز 13 فروردین 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 13 فروردین 1397 , 1341.15 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398