کمترین: 
5020
بیشترین: 
5020
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5020
زمان: 
1/12 13:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 12 فروردین 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 12 فروردین 1397 , 5020 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/12 13:50","price":5020}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398