کمترین: 
5029
بیشترین: 
5045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5029
زمان: 
1/12 17:00
قیمت دلار امروز 12 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 12 فروردین 1397 , 5029 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/12 13:50","price":5045},{"date":"1397/01/12 17:00","price":5029}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398