کمترین: 
378
بیشترین: 
409.79
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
393.56
زمان: 
1/12 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 12 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 12 فروردین 1397 , 393.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/12 01:30","price":407},{"date":"1397/01/12 04:30","price":406.57},{"date":"1397/01/12 07:30","price":409.79},{"date":"1397/01/12 08:00","price":408.03},{"date":"1397/01/12 08:30","price":407.01},{"date":"1397/01/12 09:00","price":407.95},{"date":"1397/01/12 09:30","price":407.36},{"date":"1397/01/12 10:00","price":409},{"date":"1397/01/12 13:30","price":392.3},{"date":"1397/01/12 14:00","price":392.2},{"date":"1397/01/12 14:30","price":390},{"date":"1397/01/12 15:00","price":392},{"date":"1397/01/12 15:30","price":391.25},{"date":"1397/01/12 16:00","price":390},{"date":"1397/01/12 19:30","price":378},{"date":"1397/01/12 20:30","price":379},{"date":"1397/01/12 21:00","price":388.01},{"date":"1397/01/12 22:30","price":393.38},{"date":"1397/01/12 23:00","price":393.56}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398