کمترین: 
6465.1
بیشترین: 
6979.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6812.1
زمان: 
1/12 23:00
قیمت بیت کوین امروز 12 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 فروردین 1397 , 6812.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/12 01:30","price":6898.1},{"date":"1397/01/12 04:30","price":6925.4},{"date":"1397/01/12 07:30","price":6979.9},{"date":"1397/01/12 08:00","price":6954},{"date":"1397/01/12 08:30","price":6925},{"date":"1397/01/12 09:00","price":6952.8},{"date":"1397/01/12 09:30","price":6937.7},{"date":"1397/01/12 10:00","price":6934.5},{"date":"1397/01/12 13:30","price":6721.8},{"date":"1397/01/12 14:00","price":6698.7},{"date":"1397/01/12 14:30","price":6739},{"date":"1397/01/12 15:00","price":6668.6},{"date":"1397/01/12 15:30","price":6709.9},{"date":"1397/01/12 16:00","price":6677.8},{"date":"1397/01/12 19:30","price":6498.7},{"date":"1397/01/12 20:00","price":6501},{"date":"1397/01/12 20:30","price":6465.1},{"date":"1397/01/12 21:00","price":6778.5},{"date":"1397/01/12 22:30","price":6836.5},{"date":"1397/01/12 23:00","price":6812.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398