کمترین: 
212394
بیشترین: 
212394
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
212394
زمان: 
1/11 21:25
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 11 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 11 فروردین 1397 , 212394 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/11 21:25","price":212394}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398