کمترین: 
159297
بیشترین: 
159297
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
159297
زمان: 
1/11 21:25
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 11 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 11 فروردین 1397 , 159297 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/11 21:25","price":159297}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398