کمترین: 
689750
بیشترین: 
690000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
690000
زمان: 
1/11 21:25
قیمت آبشده نقدی امروز 11 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 11 فروردین 1397 , 690000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/11 17:50","price":689750},{"date":"1397/01/11 21:25","price":690000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398