کمترین: 
689500
بیشترین: 
690000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
690000
زمان: 
1/11 21:25
قیمت مثقال طلا امروز 11 فروردین 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 11 فروردین 1397 , 690000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/11 17:15","price":689500},{"date":"1397/01/11 21:25","price":690000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398