کمترین: 
5035
بیشترین: 
5035
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5035
زمان: 
1/11 14:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 11 فروردین 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 11 فروردین 1397 , 5035 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/11 14:30","price":5035}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398