کمترین: 
5080
بیشترین: 
5080
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5080
زمان: 
1/11 14:30
قیمت دلار امروز 11 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 11 فروردین 1397 , 5080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/11 14:30","price":5080}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398