کمترین: 
393.79
بیشترین: 
430.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
418.25
زمان: 
1/11 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 11 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 11 فروردین 1397 , 418.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/11 00:00","price":393.79},{"date":"1397/01/11 00:30","price":396.62},{"date":"1397/01/11 01:30","price":403.79},{"date":"1397/01/11 02:00","price":410.78},{"date":"1397/01/11 02:30","price":411.7},{"date":"1397/01/11 03:00","price":410.93},{"date":"1397/01/11 03:30","price":403},{"date":"1397/01/11 04:00","price":408.13},{"date":"1397/01/11 04:30","price":410.96},{"date":"1397/01/11 07:30","price":430.89},{"date":"1397/01/11 10:30","price":424.15},{"date":"1397/01/11 11:00","price":413.21},{"date":"1397/01/11 13:30","price":413.42},{"date":"1397/01/11 14:00","price":410.4},{"date":"1397/01/11 14:30","price":408.5},{"date":"1397/01/11 15:00","price":414.24},{"date":"1397/01/11 15:30","price":422.18},{"date":"1397/01/11 16:00","price":416},{"date":"1397/01/11 16:30","price":419},{"date":"1397/01/11 17:30","price":417},{"date":"1397/01/11 18:00","price":422},{"date":"1397/01/11 18:30","price":415.5},{"date":"1397/01/11 19:30","price":412.09},{"date":"1397/01/11 20:00","price":416.12},{"date":"1397/01/11 20:30","price":415.24},{"date":"1397/01/11 21:00","price":415.73},{"date":"1397/01/11 21:30","price":417.82},{"date":"1397/01/11 22:00","price":418.25}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398