کمترین: 
689000
بیشترین: 
689500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
689500
زمان: 
1/10 17:05
قیمت آبشده نقدی امروز 10 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 10 فروردین 1397 , 689500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 16:30","price":689000},{"date":"1397/01/10 17:05","price":689500}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398