کمترین: 
5102
بیشترین: 
5102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5102
زمان: 
1/10 10:10
قیمت دلار امروز 10 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 10 فروردین 1397 , 5102 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 10:10","price":5102}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398