کمترین: 
688800
بیشترین: 
689750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
689750
زمان: 
1/10 16:30
قیمت مثقال طلا امروز 10 فروردین 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 10 فروردین 1397 , 689750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 10:05","price":688800},{"date":"1397/01/10 16:30","price":689750}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398