کمترین: 
389
بیشترین: 
428
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
389.52
زمان: 
1/10 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 10 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 10 فروردین 1397 , 389.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 01:30","price":401},{"date":"1397/01/10 02:00","price":406.74},{"date":"1397/01/10 03:00","price":414.06},{"date":"1397/01/10 03:30","price":404.44},{"date":"1397/01/10 04:30","price":400.01},{"date":"1397/01/10 05:30","price":397.26},{"date":"1397/01/10 06:00","price":389.26},{"date":"1397/01/10 06:30","price":389.83},{"date":"1397/01/10 07:00","price":394.45},{"date":"1397/01/10 10:30","price":396},{"date":"1397/01/10 11:00","price":420.36},{"date":"1397/01/10 11:30","price":420},{"date":"1397/01/10 12:00","price":412},{"date":"1397/01/10 12:30","price":418.13},{"date":"1397/01/10 13:00","price":423},{"date":"1397/01/10 13:30","price":428},{"date":"1397/01/10 14:00","price":418},{"date":"1397/01/10 14:30","price":422},{"date":"1397/01/10 15:00","price":413.21},{"date":"1397/01/10 15:30","price":405.32},{"date":"1397/01/10 16:30","price":409},{"date":"1397/01/10 17:00","price":408.45},{"date":"1397/01/10 17:30","price":407.66},{"date":"1397/01/10 18:00","price":409.5},{"date":"1397/01/10 18:30","price":407.99},{"date":"1397/01/10 19:00","price":403.83},{"date":"1397/01/10 19:30","price":401.51},{"date":"1397/01/10 20:00","price":396.41},{"date":"1397/01/10 20:30","price":390},{"date":"1397/01/10 21:00","price":395.53},{"date":"1397/01/10 22:30","price":389},{"date":"1397/01/10 23:00","price":392.91},{"date":"1397/01/10 23:30","price":389.52}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398