کمترین: 
6615
بیشترین: 
7263
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6649.8
زمان: 
1/10 23:30
قیمت بیت کوین امروز 10 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 فروردین 1397 , 6649.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 01:30","price":7116},{"date":"1397/01/10 02:00","price":7169.7},{"date":"1397/01/10 02:30","price":7113},{"date":"1397/01/10 03:00","price":7263},{"date":"1397/01/10 03:30","price":7149.6},{"date":"1397/01/10 04:30","price":7092.5},{"date":"1397/01/10 05:00","price":7020},{"date":"1397/01/10 06:00","price":6834},{"date":"1397/01/10 06:30","price":6760.5},{"date":"1397/01/10 07:00","price":6826},{"date":"1397/01/10 10:30","price":6923},{"date":"1397/01/10 11:00","price":7189.3},{"date":"1397/01/10 11:30","price":7132.1},{"date":"1397/01/10 12:00","price":7036.3},{"date":"1397/01/10 12:30","price":7137},{"date":"1397/01/10 13:00","price":7202},{"date":"1397/01/10 13:30","price":7189.1},{"date":"1397/01/10 14:00","price":7124},{"date":"1397/01/10 14:30","price":7104.7},{"date":"1397/01/10 15:00","price":7036.4},{"date":"1397/01/10 15:30","price":6888.4},{"date":"1397/01/10 16:00","price":6967.9},{"date":"1397/01/10 17:00","price":7014.8},{"date":"1397/01/10 17:30","price":7025},{"date":"1397/01/10 18:00","price":6934.7},{"date":"1397/01/10 19:00","price":6893.5},{"date":"1397/01/10 19:30","price":6881.2},{"date":"1397/01/10 20:00","price":6841},{"date":"1397/01/10 20:30","price":6672.2},{"date":"1397/01/10 21:00","price":6809.3},{"date":"1397/01/10 22:30","price":6615},{"date":"1397/01/10 23:00","price":6722.4},{"date":"1397/01/10 23:30","price":6649.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399