کمترین: 
2.732
بیشترین: 
2.738
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.735
زمان: 
1/10 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 10 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 فروردین 1397 , 2.735 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 00:32","price":2.734},{"date":"1397/01/10 01:00","price":2.738},{"date":"1397/01/10 01:32","price":2.732},{"date":"1397/01/10 02:00","price":2.735}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398