کمترین: 
2.0197
بیشترین: 
2.0218
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0199
زمان: 
1/10 02:00
قیمت بنزین امروز 10 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 10 فروردین 1397 , 2.0199 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 00:08","price":2.0202},{"date":"1397/01/10 00:32","price":2.0218},{"date":"1397/01/10 01:00","price":2.0203},{"date":"1397/01/10 01:32","price":2.0197},{"date":"1397/01/10 02:00","price":2.0199}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398