کمترین: 
619.25
بیشترین: 
619.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
619.75
زمان: 
1/10 02:00
قیمت گازوئیل امروز 10 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 فروردین 1397 , 619.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 00:08","price":619.25},{"date":"1397/01/10 00:32","price":619.38},{"date":"1397/01/10 01:00","price":619.5},{"date":"1397/01/10 01:32","price":619.63},{"date":"1397/01/10 02:00","price":619.75}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398