کمترین: 
1324.84
بیشترین: 
1325.76
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1325.33
زمان: 
1/10 01:35
قیمت اونس طلا امروز 10 فروردین 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 10 فروردین 1397 , 1325.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 00:00","price":1324.84},{"date":"1397/01/10 00:05","price":1324.89},{"date":"1397/01/10 00:15","price":1325.06},{"date":"1397/01/10 00:20","price":1325.05},{"date":"1397/01/10 00:25","price":1325.56},{"date":"1397/01/10 00:30","price":1325.76},{"date":"1397/01/10 00:35","price":1325.60},{"date":"1397/01/10 00:40","price":1325.55},{"date":"1397/01/10 00:45","price":1325.34},{"date":"1397/01/10 00:50","price":1325.13},{"date":"1397/01/10 01:00","price":1325.05},{"date":"1397/01/10 01:05","price":1325.03},{"date":"1397/01/10 01:10","price":1324.86},{"date":"1397/01/10 01:20","price":1324.97},{"date":"1397/01/10 01:25","price":1325.13},{"date":"1397/01/10 01:30","price":1325.10},{"date":"1397/01/10 01:35","price":1325.33}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398