کمترین: 
66.05
بیشترین: 
66.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.05
زمان: 
1/9 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 9 فروردین 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 9 فروردین 1397 , 66.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 17:32","price":66.05}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398