کمترین: 
719000
بیشترین: 
722700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
722700
زمان: 
1/9 16:25
قیمت طلای متفرقه امروز 9 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 9 فروردین 1397 , 722700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 12:45","price":719000},{"date":"1397/01/09 12:50","price":720100},{"date":"1397/01/09 13:00","price":721600},{"date":"1397/01/09 16:25","price":722700}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398