کمترین: 
43
بیشترین: 
44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44
زمان: 
1/9 16:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 9 فروردین 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 9 فروردین 1397 , 44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 10:10","price":43},{"date":"1397/01/09 16:30","price":44}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398