کمترین: 
12800
بیشترین: 
12850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12850
زمان: 
1/9 11:10
قیمت ریال عمان امروز 9 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 9 فروردین 1397 , 12850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 10:10","price":12800},{"date":"1397/01/09 11:10","price":12850}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399