کمترین: 
6165
بیشترین: 
6185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6170
زمان: 
1/9 13:40
قیمت یورو امروز 9 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 9 فروردین 1397 , 6170 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 10:10","price":6185},{"date":"1397/01/09 10:50","price":6165},{"date":"1397/01/09 11:20","price":6185},{"date":"1397/01/09 11:40","price":6180},{"date":"1397/01/09 13:40","price":6170}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398