کمترین: 
5041
بیشترین: 
5160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5045
زمان: 
1/9 22:50
قیمت دلار امروز 9 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 9 فروردین 1397 , 5045 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 10:10","price":5072},{"date":"1397/01/09 10:50","price":5087},{"date":"1397/01/09 11:20","price":5061},{"date":"1397/01/09 11:40","price":5045},{"date":"1397/01/09 11:50","price":5043},{"date":"1397/01/09 12:20","price":5041},{"date":"1397/01/09 13:00","price":5102},{"date":"1397/01/09 13:10","price":5140},{"date":"1397/01/09 17:00","price":5160},{"date":"1397/01/09 22:50","price":5045}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398