کمترین: 
2220.2
بیشترین: 
2220.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2220.2
زمان: 
1/9 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 9 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 فروردین 1397 , 2220.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 09:10","price":2220.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398