کمترین: 
12081.1
بیشترین: 
12081.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12081.1
زمان: 
1/9 09:10
قیمت بات تایلند امروز 9 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 9 فروردین 1397 , 12081.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 09:10","price":12081.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398