کمترین: 
2877.4
بیشترین: 
2877.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2877.4
زمان: 
1/9 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 فروردین 1397 , 2877.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 09:10","price":2877.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398