کمترین: 
10038
بیشترین: 
10038
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10038
زمان: 
1/9 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 9 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 فروردین 1397 , 10038 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 09:10","price":10038}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399