کمترین: 
318.6
بیشترین: 
318.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
318.6
زمان: 
1/9 09:10
قیمت دینار عراق امروز 9 فروردین 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 فروردین 1397 , 318.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 09:10","price":318.6}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398