کمترین: 
9816.1
بیشترین: 
9816.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9816.1
زمان: 
1/9 09:10
قیمت ریال عمان امروز 9 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 9 فروردین 1397 , 9816.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 09:10","price":9816.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398