کمترین: 
12569.8
بیشترین: 
12569.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12569.8
زمان: 
1/9 09:10
قیمت دینار کویت امروز 9 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 فروردین 1397 , 12569.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 09:10","price":12569.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399