کمترین: 
452.6
بیشترین: 
452.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
452.6
زمان: 
1/9 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 9 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 فروردین 1397 , 452.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 09:10","price":452.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398