کمترین: 
54.5
بیشترین: 
54.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.5
زمان: 
1/9 09:10
قیمت افغانی امروز 9 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 9 فروردین 1397 , 54.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 09:10","price":54.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398