کمترین: 
3541.3
بیشترین: 
3541.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3541.3
زمان: 
1/9 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 9 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 فروردین 1397 , 3541.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 09:10","price":3541.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398