کمترین: 
939.8
بیشترین: 
939.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
939.8
زمان: 
1/9 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 9 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 فروردین 1397 , 939.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 09:10","price":939.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398