کمترین: 
5314.6
بیشترین: 
5314.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5314.6
زمان: 
1/9 09:10
قیمت پوند امروز 9 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 9 فروردین 1397 , 5314.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 09:10","price":5314.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398