کمترین: 
4652.2
بیشترین: 
4652.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4652.2
زمان: 
1/9 09:10
قیمت یورو امروز 9 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 9 فروردین 1397 , 4652.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 09:10","price":4652.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398