کمترین: 
3774.3
بیشترین: 
3774.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3774.3
زمان: 
1/9 09:10
قیمت دلار امروز 9 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 9 فروردین 1397 , 3774.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 09:10","price":3774.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398