کمترین: 
12.99
بیشترین: 
13.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12.99
زمان: 
1/9 17:32
قیمت ذغال سنگ امروز 9 فروردین 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 9 فروردین 1397 , 12.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 05:32","price":13.68},{"date":"1397/01/09 17:32","price":12.99}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398