کمترین: 
684200
بیشترین: 
689250
قیمت تقلبی: 
689250
زمان: 
1/9 21:45
قیمت آبشده بنکداری امروز 9 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 9 فروردین 1397 , 689250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 02:10","price":684250},{"date":"1397/01/09 12:40","price":684200},{"date":"1397/01/09 12:45","price":684950},{"date":"1397/01/09 12:50","price":686250},{"date":"1397/01/09 12:55","price":686750},{"date":"1397/01/09 13:00","price":688250},{"date":"1397/01/09 16:25","price":688750},{"date":"1397/01/09 21:45","price":689250}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398