کمترین: 
610.13
بیشترین: 
621
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
617.38
زمان: 
1/9 23:32
قیمت گازوئیل امروز 9 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 فروردین 1397 , 617.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 00:00","price":615.13},{"date":"1397/01/09 00:32","price":614.88},{"date":"1397/01/09 01:00","price":615.38},{"date":"1397/01/09 02:00","price":615.75},{"date":"1397/01/09 05:00","price":615.63},{"date":"1397/01/09 05:32","price":615.5},{"date":"1397/01/09 06:32","price":614.88},{"date":"1397/01/09 07:00","price":614.5},{"date":"1397/01/09 07:32","price":614.88},{"date":"1397/01/09 08:00","price":614.75},{"date":"1397/01/09 08:32","price":614.88},{"date":"1397/01/09 09:00","price":616.13},{"date":"1397/01/09 09:32","price":615.25},{"date":"1397/01/09 10:00","price":614.75},{"date":"1397/01/09 10:32","price":615},{"date":"1397/01/09 11:00","price":615.88},{"date":"1397/01/09 11:32","price":616.63},{"date":"1397/01/09 12:00","price":615.38},{"date":"1397/01/09 12:32","price":615.13},{"date":"1397/01/09 13:00","price":615.25},{"date":"1397/01/09 13:32","price":614.13},{"date":"1397/01/09 14:08","price":612.63},{"date":"1397/01/09 14:32","price":611.38},{"date":"1397/01/09 15:00","price":611.63},{"date":"1397/01/09 15:32","price":610.63},{"date":"1397/01/09 16:00","price":610.13},{"date":"1397/01/09 16:32","price":611.63},{"date":"1397/01/09 17:00","price":610.88},{"date":"1397/01/09 17:32","price":611.25},{"date":"1397/01/09 18:00","price":612},{"date":"1397/01/09 18:32","price":614.38},{"date":"1397/01/09 19:00","price":614.88},{"date":"1397/01/09 19:32","price":617.38},{"date":"1397/01/09 20:00","price":618.13},{"date":"1397/01/09 20:32","price":618.38},{"date":"1397/01/09 21:32","price":619.25},{"date":"1397/01/09 22:00","price":620.63},{"date":"1397/01/09 22:32","price":621},{"date":"1397/01/09 23:00","price":618.88},{"date":"1397/01/09 23:32","price":617.38}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398