کمترین: 
412.1
بیشترین: 
469.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
429
زمان: 
1/9 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 9 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 9 فروردین 1397 , 429 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 00:00","price":469.3},{"date":"1397/01/09 00:30","price":466.78},{"date":"1397/01/09 01:00","price":466.65},{"date":"1397/01/09 01:30","price":465},{"date":"1397/01/09 02:00","price":464.52},{"date":"1397/01/09 04:30","price":462.41},{"date":"1397/01/09 05:00","price":462.95},{"date":"1397/01/09 05:30","price":462.61},{"date":"1397/01/09 07:30","price":462.92},{"date":"1397/01/09 08:00","price":463.36},{"date":"1397/01/09 08:30","price":460},{"date":"1397/01/09 09:00","price":450.37},{"date":"1397/01/09 09:30","price":446.38},{"date":"1397/01/09 10:30","price":437.49},{"date":"1397/01/09 11:00","price":437},{"date":"1397/01/09 11:30","price":436.8},{"date":"1397/01/09 12:30","price":434.09},{"date":"1397/01/09 13:00","price":430},{"date":"1397/01/09 13:30","price":429.8},{"date":"1397/01/09 14:00","price":434.78},{"date":"1397/01/09 14:30","price":433},{"date":"1397/01/09 15:00","price":426.13},{"date":"1397/01/09 16:30","price":420.01},{"date":"1397/01/09 17:00","price":422},{"date":"1397/01/09 19:30","price":412.1},{"date":"1397/01/09 20:00","price":418.9},{"date":"1397/01/09 20:30","price":419.18},{"date":"1397/01/09 21:00","price":416},{"date":"1397/01/09 21:30","price":433},{"date":"1397/01/09 22:00","price":429}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398